Shean asbl

Boulevard Emile Bockstael, 402

1020 Bruxelles

E-mail: info@shean.org

Tél: +32 (0) 486 31 04 24

Numéro Entreprise : 0555.793.964

Données Bancaire : 

IBAN BE18 0004 2488 5965

BIC BPOTBEB1

Ontvang onze updates

© 2020 par Shean asbl  |  Utilisation  |   Confidentialité

Over Ons

Shean is een vzw gebaseerd in Brussel die werkt aan verwelkoming, begeleiding en hulp met integratie van officieel erkende vluchtelingen door hen tijdelijk verblijf aan te bieden tegen een verminderde prijs. In het Hebreeuws betekent Shean “gerust of in vrede zijn en veilig blijven”.

Als vluchtelingen asiel krijgen, hebben ze maar enkele maanden tijd om een plek te vinden waar ze kunnen wonen. De tijdsdruk, de begrijpelijke angsten en argwaan van huiseigenaars, en het gebrek aan kennis en inzicht in de cultuur en/of de huurmarkt, dit alles maakt het zoeken voor de vluchteling tot een ongelooflijke uitdaging.

Ons project kan dit proces vergemakkelijken door betaalbare kamers of tijdelijk appartementen aan te bieden eens een vluchteling de asielzoekeropvang verlaat. Deze korte-termijn verblijven geven hem de tijd die nodig is om op lange termijn een woonst en werk te vinden, en zich aan te passen aan zijn nieuwe leven. Shean zal onderdak voorzien voor een periode van zes tot achttien maanden maximum.

Shean zal ook begeleiding voorzien voor vluchtelingen om hen te helpen de nodige informatie te vinden, advies geven over integratie in de cultuur, coaching en psychologische, spirituele en pastorale opvolging. Want het is dikwijls omwille van afschuwelijke belevenissen in hun thuisland dat ze moesten vluchten.

De doelgroep zal in het begin enkel meisjes zijn en alleenstaande vrouwen. Daarna zal Shean deze groep uitbreiden tot vrouwen met kinderen. Naarmate de ervaring groeit, verwacht de organisatie uiteindelijk alle legale vluchtelingen te kunnen herbergen zonder uitzondering.

Je bent mijn toevlucht en mijn fort, mijn God op wie ik vertrouw!

Onze missie

Onze missie is om vluchtelingen te verwelkomen en hun integratie te vergemakkelijken, specifiek door hen betaalbaar korte-termijn onderdak aan te bieden.

De waarden waarop Shean bouwt, zijn liefde, geloof, hoop, respect en waardigheid.

 

Onze visie

We hebben er allemaal nood aan om bemind te worden, hoop te hebben, en in veiligheid te mogen leven. Maar we leven in een wereld waar oorlogen en conflicten landen verwoesten, en velen hebben hun dierbaren verloren en leven zonder vrede en hoop voor de toekomst. We geloven dat elke mens die door zulke tragedie getroffen werd er nood aan heeft omringd te worden door zorgzame mensen. Omwille van deze reden werken we samen met andere verenigingen met eenzelfde doel.

We hebben je nodig!